transplantace

Transplantace je proces, při kterém je odebrán buď orgán nebo živá tkáň z jednoho organismu (nebo místa na těle) a přenesen do jiného organismu (nebo do jiného místa na těle). Konkrétními příklady jsou:

  • transplantace kůže (v plastické chirurgii či popáleninové medicíně), kdy je kožní štěp přenesen z jednoho místa na jiné místo na těle téhož člověka,
  • transplantace některých orgánů či tkání, kdy živému či zemřelému dárci je odebrán orgán (např. ledvina, srdce, játra) nebo tkáň (kostní dřeň, rohovka), který/která je pak transplantován(a) do těla příjemce.

Viz také trans-, autologní transplantace, alogenní transplantace.