kontinuální náhrada funkce ledvin

Kontinuální náhrada funkce ledvin neboli CRRT (zkratka pochází z anglického názvu continuous renal replacement therapy) je náhrada funkce ledvin, která je prováděna bez přerušení (kontinuálně), tzn. 24 hodin denně.

Viz také intermitentní náhrada funkce ledvin.