odmítnutí přijetí pacienta do péče

Pacienti (rodiče pro svoje děti) mají právo na svobodnou volbu lékaře, tedy i registrujícího lékaře, bez ohledu na spádové území. Lékař může odmítnout přijetí pacienta do péče nebo péči o pacienta ukončit pouze v případech předvídaných zákonem. Lékař může odmítnout registrovat pacienta, pokud:

  • by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení (ordinace má např. příliš mnoho registrovaných pacientů),
  • jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo věcné vybavení zdravotnického zařízení,
  • vzdálenost místa pobytu pacienta by neumožňovala (V případě PLDD, VPL) výkon návštěvní služby,
  • pacient není pojištěncem pojišťovny, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenou smlouvu.
Vyhledat „odmítnutí přijetí pacienta do péče“ na NZIP