registrace (u lékaře)

Registrace je akt, při kterém se pacient dobrovolně přihlašuje (případně rodič přihlašuje dítě), do dlouhodobé péče lékaře/lékařky primární péče (VPL, PLDD, gynekolog nebo zubní lékař). Registrace se stvrzuje oboustranným písemným souhlasem, kterým se lékař/lékařka zavazuje, že bude o pacienta pečovat a u pacienta se předpokládá, že bude vstupovat do zdravotního systému prostřednictvím svého lékaře. Všeobecnému praktickému lékaři a praktickému lékaři pro děti a dorost tak vzniká nárok na pravidelnou tzv. kapitační platbu od příslušné zdravotní pojišťovny. Pacient může změnit registrujícího lékaře jednou za 3 měsíce. VPL mohou registrovat děti od 14 let výše, PLDD mohou registrovat dorostence do dosažení 19. roku života.
Vyhledat „registrace (u lékaře)“ na NZIP