registrace (u lékaře)

Registrace je akt, při kterém se pacient dobrovolně přihlašuje (případně rodič přihlašuje dítě), do dlouhodobé péče lékaře/lékařky primární péče (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař gynekolog nebo praktický zubní lékař). Registrace se stvrzuje oboustranným písemným souhlasem, kterým se lékař/lékařka zavazuje, že bude o pacienta pečovat a u pacienta se předpokládá, že bude vstupovat do zdravotního systému prostřednictvím svého lékaře. Všeobecnému praktickému lékaři a praktickému lékaři pro děti a dorost tak vzniká nárok na pravidelnou tzv. kapitační platbu od příslušné zdravotní pojišťovny. Pacient může změnit registrujícího lékaře jednou za 3 měsíce. Praktičtí lékaři pro dospělé mohou registrovat děti od 14 let výše, praktičtí lékaři pro děti a dorost mohou registrovat dorostence do dosažení 19. roku života.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Registrující lékař