Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 4

Otevřít filtraci
Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plni...
Věděli jste, že zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb? Jak je to s vaším právem na výběr poskytovatele zdravotních služeb a...
Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se např...
Ve zdravotnické dokumentaci se shromažďují všechny údaje o zdravotním stavu pacienta. Pacient či jeho blízcí mají za určitých okolností právo do dokumentace nahlížet. Náležit...

Zobrazeno 1 až 4 z 4

Kategorie

Typ

Počet výsledků