ejekční frakce

Ejekční frakce je údaj, podle kterého lékař může posoudit, s jakou účinností pumpuje levá komora krev do těla, popř. pravá komora krev do plic. Ejekční frakce se uvádí v procentech a vyjadřuje podíl krve, který je s každým úderem srdce vypuzen z příslušné srdeční komory do těla, resp. do plic:

  • ejekční frakce levé komory neboli LVEF (zkratka pochází z anglického názvu left ventricular ejection fraction) – podíl krve, který je při každém srdečním stahu vypuzen z levé komory do těla,
  • ejekční frakce pravé komory neboli RVEF (zkratka pochází z anglického názvu right ventricular ejection fraction) – podíl krve, který je při každém srdečním stahu vypuzen z pravé komory do plic.

Je-li např. před kontrakcí (tzn. stahem srdečního svalu) v levé komoře 120 ml krve a po kontrakci 70 ml krve, pak je LVEF = ( 70 / 120 ) * 100 % = 58 %.

Normální hodnota LVEF se pohybuje mezi 55–70 %. Příliš nízká hodnota LVEF může být známkou srdečního selhání.