léčebně preventivní péče

Léčebně preventivní péče je zdravotní péče, která je poskytována občanům ve zdraví i v nemoci, v těhotenství a při jiných stavech, které vyžadují lékařskou pomoc. Léčebně preventivní péče zahrnuje veškerou ústavní i ambulantní péči, včetně lázeňské péče, závodní preventivní péče apod.

Viz také prevence.