všeobecné praktické lékařství

Všeobecné praktické lékařství je lékařský obor, který zajišťuje léčebně preventivní péči o dospělou populaci (viz praktický lékař pro dospělé), případně též o děti a dorost (viz praktický lékař pro děti a dorost).

Všeobecné lékařství je otevřeno všem kategoriím problémů, které souvisejí se zdravím, se zřetelem na sociálně ekonomické faktory a prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje. Je také nejblíže pacientům ve smyslu místní, časové, ekonomické i kulturní dostupnosti.

Všeobecné lékařství v sobě zahrnuje základní poznatky a praxi různých lékařských oborů. Uplatňuje je v činnostech preventivních, diagnostických, léčebných, rehabilitačních a posudkových.

Viz také lékařství, všeobecný praktický lékař.