dechová frekvence

Dechová frekvence je počet nádechů za jednotku času, nejčastěji za minutu. U zdravého dospělého člověka je klidová dechová frekvence přibližně 12 dechů za minutu.

Viz také srdeční frekvence.