Dietoterapie: úvod

Dietoterapie se zabývá využitím potravin k léčebným účelům. Je to způsob stravování předepsaný lékařem ke zlepšení zdravotního stavu. Dietoterapie obvykle zahrnuje úpravu stávajícího způsobu stravování s cílem podpořit optimální zdraví. Terapeutické diety jsou upravovány s ohledem na živiny, strukturu a potravinové alergie nebo potravinové intolerance. Dietoterapie je může být předepsána k udržení, obnovení a úpravě výživového stavu, ke snížení či naopak zvýšení množství přijatých kalorií pro úpravu hmotnosti (ať už nadváhy či podváhy), u diabetiků k vyvážení množství přijatých sacharidů, tuků a bílkovin.


 • Dietoterapie – léčba dietou

  Dietoterapie neboli léčba dietou je významnou součástí léčby. Historicky byla léčba dietou dokonce jedním z nejvýznamnějších léčebných postupů. Zejména v dobách, kdy byla medicína jen spekulativní a empirickou vědou, byla dietní léčba součástí každého léčebného doporučení. Část efektu takové léčby byla jistě typickým placebo efektem.

 • Dieta v prevenci a léčbě aterosklerózy

  Ateroskleróza je onemocnění postihující cévy. Dietní a další režimové vlivy (negativní vliv kouření a absence pohybu) jsou v prevenci aterosklerózy velmi významné. Největší význam má racionální (zdravá) výživa. Nesprávné stravovací návyky jsou spolu s rizikovými faktory nejčastější příčinou srdečních a mozkových cévních onemocnění.

 • Dieta v prevenci a léčbě akutních cévních příhod

  Dietní opatření jsou rozhodující v prevenci aterosklerózy, a tedy i v prevenci cévních příhod typu akutního srdečního infarktu a cévní mozkové příhody. Jde o dlouhodobá celoživotní opatření významná jak v prevenci, tak i u pacientů po cévní příhodě, například po infarktu.

 • Dieta u dyslipidemií – úvod

  Dyslipidemie (neuspokojivá hodnota cholesterolu v krvi, konkrétně zvýšení celkového cholesterolu, „zlého“ LDL-cholesterolu, mírný pokles „hodného“ HDL-cholesterolu a vyšší hladina triglyceridů) neboli dyslipoproteinemie, tedy nemoci s odchylkami krevních hladin tuků, dříve označované jako hyperlipoproteinemie, jsou jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy. Dnes se upřednostňuje název dyslipidemie, neboť při jejich projevech se vždy nejedná o zvýšení, ale někdy o snížení některých frakcí lipidů a také o kvalitativní změny.

 • Principy diet u dyslipidemií

  Při dietě pro pacienty trpící dyslipidemiíí se snažíme zejména o snížení cholesterolu, živočišných tuků a absolutního množství tuku ve stravě.

 • Dieta u vysokého krevního tlaku (hypertenze)

  Esenciální hypertenze je významné onemocnění, jehož přesnou příčinu neznáme, rozhodně však má blízko k metabolickým onemocněním a metabolickému syndromu. Proto je režimová a dietní léčba u tohoto onemocnění tak důležitá. Významné je na prvním místě odstranění stresu a zvýšení fyzické aktivity, a až na druhém místě dieta.