Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké anebo těžké charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených , na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku najdete na Portálu veřejné správy.

Pokračujte na původní zdroj

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Více v kategorii Zdravotní postižení