osoby se zrakovým postižením

Osoby se zrakovým postižením jsou lidé, kteří nevidí tak dobře jako lidé s normálně fungujícím zrakem. V užším slova smyslu se jedná o lidi, jejichž poškození zraku natolik výrazně ovlivňuje činnosti v každodenním životě, že k nápravě nestačí brýle předepsané očním lékařem. Rozlišujeme různé druhy a stupně zrakového postižení.

Viz také zrak.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Oči