Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci v otázkách a odpovědích

Společnost Parkinson, z. s. předkládá pacientům a jejich blízkým brožuru o nemotorických příznacích . Jejich projevy jsou velmi různorodé a jejich léčba je často odlišná. Přitom zásadně ovlivňují pacienta s Parkinsonovou nemocí, a proto je důležité o těchto obtížích se svým lékařem včas a otevřeně mluvit. Odkaz vede na PDF soubor (154 kB) na webu spolecnost-parkinson.cz.

Více v kategorii Parkinsonova nemoc