Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci v otázkách a odpovědích

Společnost Parkinson, z. s. předkládá pacientům a jejich blízkým brožuru o nemotorických příznacích . Jejich projevy jsou velmi různorodé a jejich léčba je často odlišná. Přitom zásadně ovlivňují pacienta s Parkinsonovou nemocí, a proto je důležité o těchto obtížích se svým lékařem včas a otevřeně mluvit. Odkaz vede na PDF soubor (154 kB) na webu spolecnost-parkinson.cz.

Související témata:


Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

  • Společnost C-M-T, z.s.

    Cílem činnosti Společnosti C-M-T, z.s. je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s Charcotovou–Marieovou–Toothovou nemocí (CMT) v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. Společnost má celostátní působnost.

  • Parkinson-Help z.s.

    Spolek seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje komunitní život nemocných v regionech, kde zakládá Parkinson-Help (P-H) kluby.

  • Společnost Parkinson, z.s.

    Společnost pomáhá pacientům žít a vyrovnat se s nevyléčitelnou nemocí. Zajišťuje aktivity Parkinson klubů – docházková cvičení, ozdravné pobyty, sportovní akce. Poskytuje komplexní informace v časopise Parkinson dodávaném až do schránky a v Poradenském centru. 

Doporučené zdroje