COVID-19: Centrální rezervační systém pro testování a očkování

Centrální rezervační systém poskytuje občanům přístup jak k rezervaci testu na COVID-19, tak k rezervaci termínu očkování proti SARS-CoV-2, a to z jediného místa (web MZ ČR).

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?

    Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.

  • COVID-19: cesty přenosu

    Virus SARS-CoV-2 je respirační virus, do organismu vstupuje nejčastěji přes sliznice nosu, úst a oční spojivku, a při průniku do hostitelských buněk využívá řadu receptorů. Jako receptor pro virus SARS-CoV-2 byl identifikován receptor pro angiotenzin-konvertující enzym 2 (ACE2) [1]. Receptory ACE2 se vyskytují v povrchové membráně buněk, například ve vaskulárním endotelu, v ledvinách, plicích, srdci nebo epitelu tenkého střeva a varlat. Virus SARS-CoV-2 je snadno přenosný, podstatně více než původce MERS nebo SARS, což je dáno především jeho 3× až 10× vyšší afinitou zejména k receptorům ACE2.

Doporučené zdroje