Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 14

Otevřít filtraci
Webový portál Klasifikační systém CZ-DRG obsahuje sadu klasifikačních pravidel pro zařazení hospitalizačních případů do jednotlivých úrovní systému CZ-DRG. Primární motivací...
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) znamená opožděnou nebo prodlouženou reakci na velkou zátěž nebo ohrožení. Kromě toho existuje možnost, že po opakované nebo přetrvávajíc...
Diagnóza poruch osobnosti není snadná a nelze ji stanovit okamžitě, protože tyto poruchy se projevují nejrůznějšími způsoby. Odborník proto vysloví nejprve tzv. suspektní diagn...
Pokud obsese a kompulze člověka zatěžují natolik, že mu výrazně znepříjemňují každodenní život, je nutné vyhledat pomoc odborníka. Postiženým je mnohdy zatěžko, aby se přemohli...
Bipolární porucha se vyznačuje manickými, hypomanickými a depresivními epizodami. Při nich nálada přeskakuje z „rozjásané až do oblak“ až na „k smrti sklíčenou“. Akutní léčba s...
Mechanismus vzniku ADHD zatím nebyl plně objasněn. Odborníci předpokládají, že se na něm podílí mj. chybná regulace metabolismu dopaminu, serotoninu, popř. noradrenalinu (viz č...
Poruchy osobnosti jsou velmi komplexní, proto se projevují nejrůznějšími příznaky. Pro diagnostiku a léčbu poruch osobnosti se osvědčilo rozlišovat jejich různé druhy podle hla...
Autismus se vyznačuje zejména poruchou smyslového vnímání. Postiženým působí značné problémy zrakové, sluchové nebo hmatové podněty z okolního prostředí. Smyslovými vjemy jsou...
Tikové poruchy a Touretteův syndrom jsou v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) klasifikovány jako „poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání“. Diagno...
Včasná diagnóza úzkostné poruchy umožňuje rychlé zahájení léčby a snižuje riziko rozvoje dalších duševních onemocnění, např. deprese . Na základě odebrané anamnézy stanoví odb...

Zobrazeno 1 až 10 z 14

Kategorie

Typ

Počet výsledků