Počet výsledků: 33

Otevřít filtraci
Datová sada umožňuje podrobné analýzy přežití pacientů s novotvary v ČR. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Národního onkologického registru (NOR) od roku 1994 do roku 2021 a obsahují základní sociodemografické údaje pacienta, údaje o diagnóze novotvaru a rozsahu onemocnění a údaj o případném úmrtí pacienta.
Datová sada obsahuje přehled nežádoucích událostí (NU), jejich rozdělení podle zdravotnického zařízení nebo typu poskytovatele zdravotních služeb (ZZ/PZS) a roku, ve kterém k nežádoucí události došlo (od roku 2018 do posledního uzavřeného roku). Cílem je poskytnout přehled hlášených (vykázaných) počtů nežádoucích událostí dle poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých kategoriích v souhrnné analýze dat za daný rok. Více informací k Systému hlášení nežádoucích událostí naleznete na Národním portálu SHNU: https://shnu.uzis.cz/.
Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu PM a ICD implantovaných v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta. Pro tuto kombinaci parametrů (rok, pohlaví, věková kategorie, region bydliště) je dále uveden souhrnný počet pacientů s PM/ICD naživu v daném roce, tedy včetně pacientů, u kterých byla implantace provedena v minulosti.
Datová sada umožňuje hodnotit počet hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště) či dle kraje zdravotnického zařízení.
Prostřednictvím identifikátoru unikátního pacienta tvořeného náhodně přiřazeným přirozeným číslem lze propojit záznamy pacienta z jednotlivých let.
Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o výskytu a léčbě srdečního selhání u jednoho pacienta v průběhu jednoho roku; jde o tzv. paciento-rok.
Počty jsou členěné podle pohlaví, věku a bydliště pacienta ve formě agregovaných dat na úrovni jednotlivých kódů léčiv dle ATC klasifikace.
V rámci daného výkonu je možné sčítat vykázané množství i počet pacientů napříč různými stratifikačními kategoriemi.
Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště).
Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu osob s kardiovaskulárním onemocněním v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.

Zobrazeno 1 až 10 z 33

Téma

Organizace

Počet výsledků