dialýza

Dialýza (v souvislosti s lékařstvím) je zkrácený název pro hemodialýzu.

V pravém slova smyslu je však dialýza fyzikální proces, při němž jsou z roztoku odstraňovány miniaturní částečky (přesněji řečeno malé molekuly a ionty) tak, že dialyzovaný roztok je oddělen od většího objemu jiného roztoku polopropustnou membránou, kterou malé molekuly a ionty procházejí. Po uplynutí nějaké doby se koncentrace malých molekul a iontů v obou roztocích vyrovnají. Výrobci dodávají polopropustné dialyzační membrány s definovanou velikostí pórů, pomocí nichž lze poměrně přesně zvolit hranici mezi velikostí molekul, které mají být z roztoku odstraněny, a naopak těmi, které v něm mají zůstat. Princip dialýzy se v lékařství využívá při výše zmíněné hemodialýze, kdy dialyzovaným materiálem je pacientova krev.