ischemie

Ischemie je stav, kdy je nějaká oblast v těle (tkáň, celý orgán nebo „jen“ jeho část) nedokrvena. Trvá-li ischemie kritickou dobu (ta je pro každý orgán či tkáň jiná), může tato oblast odumřít nebo být trvale poškozena. Ischemie může mít řadu různých příčin, jednou z nich je embolie.

Odvozené přídavné jméno je ischemický.

Viz také ischemická choroba dolních končetin, ischemická choroba srdeční.