reperfuzní terapie

Cílem reperfuzní terapie je znovu zprůchodnit zablokovanou krevní cévu. Rozlišujeme dva typy reperfuzní terapie:

  1. mechanická obnova průtoku krve (perkutánní koronární intervence neboli PCI),
  2. medikamentózní obnovení průtoku krve (označováno jako fibrinolýza, trombolýza, popř. trombolytická léčba – v tomto smyslu jde o tři různé výraz pro totéž).

Viz také perfuze, terapie.