fibrinolýza

Fibrinolýza znamená proces rozpouštění fibrinové sraženiny uvnitř lidského těla. Rozhodující roli v tomto procesu hraje enzym označovaný jako plazmin, který se v krevní plazmě za normálních okolností vyskytuje v neaktivní formě – jako tzv. plazminogen.

Fibrinolýzu lze urychlit podáním léčiv, tzv. fibrinolytik, které zasahují do procesu rozpouštění krevní sraženiny (trombu) tím, že aktivují přeměnu plazminogenu na plazmin. Fibrinolytika se podávají např. při infarktu myokardu či plicní embolii.

Vyhledat „fibrinolýza“ na NZIP