embolus

Embolus neboli vmetek je pevný útvar, který je nesen krevním řečištěm. Může dojít k jeho zaklínění v krevní cévě, kterou tím uzavře a způsobí komplikaci, jejíž závažnost i projevy závisejí na poloze této cévy. Většinu embolů tvoří krevní sraženiny neboli tromby, ale mohou to být i některé jiné útvary (bublinka plynu, tukový útvar, kousek cizího materiálu apod.). Je-li embolus zanesen krevním proudem do plic, může tam způsobit plicní embolii.

Viz také embolie.