souběžné onemocnění

Souběžné onemocnění je onemocnění, které u daného pacienta existuje vedle základního onemocnění, a na které se obvykle rovněž zaměřuje léčba. Souběžné onemocnění se může vyskytovat v příčinné souvislosti se základním onemocněním (ve smyslu přidruženého onemocnění), nebo na něm může být nezávislé.

Viz také základní onemocnění, přidružené onemocnění.