digitální subtrakční angiografie

Digitální subtrakční angiografie (DSA) je zobrazovací metoda používaná při vyšetření krevních cév, která je založena na zdokonaleném rentgenovém vyšetření. Princip DSA je poměrně jednoduchý: lékař zhotoví klasický RTG snímek před a po aplikaci kontrastní látky do krevní cévy. Počítač následně odečte obraz „před“ od obrazu „po“ snímkování a vymaže všechny obrazy tělních struktur, které cévy zastiňují. DSA je často využívána v diagnostice blokád tepen, které zásobují mozek a srdeční sval.

Viz také angiografie.