fibrilace

Fibrilace je stav, kdy se srdce nebo jeho část nestahují v pravidelném rytmu, ale stahy a uvolnění svalu se velmi rychle střídají s nízkou efektivitou (kvůli chybějící součinnosti s ostatními částmi srdce).

Viz také fibrilace síní, fibrilace komor.