fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytujícím typem arytmie. Při této poruše se srdeční síně nestahují v pravidelném rytmu, ale stahy a uvolnění se střídají velmi rychle a s nízkou efektivitou. Kvůli tomu se krev v síních hromadí a není dostatečně pumpována do srdečních komor. Pacienti s fibrilací síní mnohdy ani necítí žádné příznaky. Není-li však tento stav včas diagnostikován a léčen, hrozí vznik komplikací (zejména některé typy kardiomyopatie, srdeční selhání, vznik trombu a hrozící cévní mozková příhoda apod.).

Viz také flutter síní, fibrilace, fibrilace komor.