fibrilace komor

Fibrilace komor je jedna z nejnebezpečnějších arytmií a pacienta přímo ohrožuje na životě. Při fibrilaci komor dochází k úplné ztrátě rytmických a organizovaných stahů srdce. Srdeční svalovina se sice stahuje, ale naprosto chaoticky, takže srdce zcela ztrácí schopnost čerpat krev do těla. Není-li pacientovi okamžitě poskytnuta odborná lékařská pomoc, fibrilace komor končí náhlou srdeční smrtí.

Viz také fibrilace, fibrilace síní.