srdeční rytmus

Srdeční rytmus je pravidelné střídání systoly (stahu neboli kontrakce srdečního svalu) a diastoly (uvolnění neboli relaxace srdečního svalu). Srdeční rytmus je udáván převodním systémem srdečním. Je-li srdeční rytmus narušen, hovoříme o arytmii.

Viz také srdeční frekvence.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Poruchy srdečního rytmu (arytmie)