MCV

Střední objem erytrocytu neboli MCV (zkratka pochází z anglického názvu mean corpuscular volume) je průměrný objem jednoho erytrocytu. Normální hodnota je 85±10 femtolitru (fl).

Erytrocyty o větším objemu se označují jako makrocyty, erytrocyty o menším objemu se označují jako mikrocyty. V krvi zdravého dospělého člověka se normálně vyskytuje určitý podíl mikrocytů a makrocytů.