makrocyty

Makrocyty jsou erytrocyty o větším objemu, než je obvyklé: normální hodnota je 85±10 femtolitru (fl). Makrocytóza je typická pro anémii z nedostatku kyseliny listové nebo vitaminu B12, ale může mít i jiné příčiny.

Viz také -cyt.