rezervní srdeční frekvence

Rezervní srdeční frekvence neboli HRR (zkratka pochází z anglického názvu heart rate reserve) je rozdíl mezi maximální srdeční frekvencí (MHR) a klidovou srdeční frekvencí (RHR):

HRR = MHR – RHR

HRR má význam prakticky jen při určování cílové srdeční frekvence, o kterou by měl člověk usilovat při vytrvalostním tréninku.

Viz také srdeční frekvence.

Související příspěvky: