hypotermie

Hypotermie je tělesná teplota nižší než 35,0 °C. Příčiny hypotermie mohou být různé – např. podchlazení v extrémních povětrnostních podmínkách, otrava alkoholem nebo drogami, poškození mozku apod. Záměrně navozená hypotermie se někdy používá v chirurgii, zejména při některých operacích srdce či mozku.

Viz také hypo-, tělesná teplota, subnormální tělesná teplota, normální tělesná teplota, zvýšená tělesná teplota, horečka.