krevní produkt

Krevní produkt je jakýkoli přípravek získaný z lidské krve a určený k léčebnému použití. Může se jednat o plnou krev nebo jen o některé složky krve. Krevní produkty hrají ve zdravotnictví zásadní roli. Bezpečné, účinné a kvalitní krevní produkty přispívají ke zlepšení a záchraně milionů životů každý rok, protože:

Viz také krev.