sestupný tračník

Sestupný tračník (lat. colon descendens) je třetí ze čtyř částí tračníku. Sestupný tračník navazuje na příčný tračník, sestupuje směrem dolů po levé straně břišní dutiny, na okraji pánve se ohýbá a plynule přechází v esovitou kličku.

Obrázek: Tlusté střevo (po obvodu) a tenké střevo (uvnitř) – schematický nákres. Vyznačeny jsou všechny tři části tlustého střeva: slepé střevo, tračník a konečník. Tračník se dále člení na vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník a esovitou kličku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také tračník, vzestupný tračník, příčný tračník, esovitá klička.

Související příspěvky: