vzestupný tračník

Vzestupný tračník (lat. colon ascendens) je první ze čtyř částí tračníku. Vzestupný tračník stoupá od slepého střeva směrem nahoru až k dolnímu okraji jater, kde se ohýbá a plynule přechází v příčný tračník.

Obrázek: Tlusté střevo (po obvodu) a tenké střevo (uvnitř) – schematický nákres. Vyznačeny jsou všechny tři části tlustého střeva: slepé střevo, tračník a konečník. Tračník se dále člení na vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník a esovitou kličku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitá klička.

Související příspěvky: