PEG sonda

PEG sonda je speciální hadička, která je chirurgicky zavedena skrze břišní stěnu přímo do žaludku. PEG sonda se používá k umělé výživě u některých skupin pacientů, u nichž nelze snadno využít nazogastrickou sondu (například malé děti, dospělí pacienti s neurologickými onemocněními, neprůchodností jícnu apod.). Jedná se o gastrostomickou sondu, která je do žaludku zavedena metodou perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) (odtud i pochází název této sondy).

Obrázek: PEG sonda – fotografie v místě zavedení skrze pacientovu břišní stěnu. (Zdroj: By Pflegewiki-User HoRaMi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2309261)

Viz také perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), sonda.