akutní tepenný uzávěr

Akutní tepenný uzávěr je ucpání (okluze) některé z tepen. Akutní tepenný uzávěr se nejčastěji vyskytuje v dolních končetinách (ale může se vyskytnout i v tepnách v jiných oblastech těla) a jeho nejčastější příčinou je embolus. Jedná se o akutní stav, který vyžaduje co nejrychlejší lékařský zákrok, aby se obnovil přísun kyslíku do postižené oblasti. Není-li poskytnuta včasná lékařská pomoc, hrozí pacientovi amputace (v případě, že je postižena končetina) nebo dokonce úmrtí (je-li přerušen přívod kyslíku do některého z životně důležitých orgánů).

Viz také akutní, tepny.