udržovací léčba deprese

Udržovací léčba deprese je třetí (a v ideálním případě poslední) fáze léčby deprese. Navazuje na pokračovací léčbu a jejím cílem je zabránit recidivě depresivních epizod v budoucnu.

Viz také udržovací léčba (obecně), akutní léčba deprese, pokračovací léčba deprese.