akutní léčba deprese

Akutní léčba deprese je první fáze léčby deprese. V této fázi se lékař soustředí na to, aby se pacient dostal do remise. Akutní léčba většinou trvá 6–12 týdnů, ale prakticky trvá tak dlouho, dokud není dosaženo remise. Pod úplnou remisí se v tomto smyslu rozumí období alespoň dvou měsíců, kdy se nevyskytnou závažné depresivní příznaky.

Viz také akutní, pokračovací léčba deprese, udržovací léčba deprese.