binokulární vidění

Binokulární vidění je vidění oběma očima zároveň. Binokulární vidění je přirozené u každého člověka, jehož oči a nervový systém se správně vyvinuly. Obě oči pracují společně, obrazy ze zorného pole pravého i levého oka se spojují v jeden trojrozměrný obraz. Díky tomu dostává mozek mnohem kvalitnější informace o poloze, vzdálenosti a orientaci pozorovaného předmětu, než kdyby člověk používal pouze jedno oko.

Obrázek: Princip binokulárního vidění: obrazy ze zorných polí pravého i levého oka se ve zrakové kůře mozku skládají v jediný trojrozměrný obraz. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také vidění.

Související příspěvky: