vidění

Vidění neboli zrakové vnímání je definováno jako „schopnost interpretovat okolní prostředí pomocí světla ve viditelném spektru odraženého od předmětů v prostředí“. Lidským okem viditelná část světla – tzv. barevné spektrum – se nachází v rozmezí vlnových délek 380 až 750 nanometrů. K vnímání těchto světelných paprsků a jejich „skládání“ do obrazu v lidském mozku je zapotřebí komplexního systému.

Související příspěvky: