artikulace

Artikulace je schopnost správně pohybovat jazykem, rty a dolní čelistí – a s přispěním hlasivek (v hrtanu) tak vytvářet zvuky, které dohromady tvoří slova a věty. Ke správné artikulaci je však zapotřebí více než jen hrtan: svou roli hraje i hltan, ústní dutina, nosní dutina, a dokonce i vedlejší nosní dutiny. Na tvorbě „správného“ zvuku se podílí nejen poloha vzájemná jazyka a rtů, ale také měkkého patra a zubů. Artikulace je důležitá pro vzájemnou mezilidskou komunikaci: od vyjadřování základních potřeb až po schopnost vést složité rozhovory.

Odvozené sloveso je artikulovat.