LSD

LSD je zkratka pro dietylamid kyseliny lysergové (zkratka pochází z anglického názvu lysergic acid diethylamide). LSD je halucinogen, tzn. dokáže vyvolat stav mysli, ve kterém má člověk halucinace (falešné smyslové vjemy). Změny vnímání vyvolané LSD mohou být u různých lidí velmi odlišné a závisí na mnoha faktorech, jako je věk, osobnost, tělesná stavba, zdravotní stav apod. Nebezpečí této drogy spočívá v tom, že člověk může ztratit kontrolu nad impulzivním chováním; u lidí s dosud neodhaleným duševním onemocněním může vést k rozvoji psychózy, případně méně závažné duševní poruchy.

Související příspěvky: