halucinogeny

Halucinogeny neboli halucinogenní látky představují poměrně různorodou skupinou drog, které mění nejen vnímání okolí, ale i samotné myšlenky a pocity. Halucinogeny mohou způsobovat halucinace – tzn. vjemy, které se zdají být skutečné, ačkoli skutečné nejsou. Některé halucinogeny se získávají z rostlin nebo hub, zatímco jiné jsou syntetické (vyrobené člověkem). Lidé používali halucinogeny odedávna, zejména při náboženských nebo léčebných rituálech. V moderní době někteří lidé tyto drogy užívají ke společenským nebo rekreačním účelům, včetně zábavy, zvládání stresu, duchovních prožitků nebo jen proto, aby se cítili jinak.