skrytý hlad

Skrytý hlad je pojem označující nedostatek vitaminů a minerálních látek (souhrnně nazývaných mikroživiny), ačkoli potravin je na první pohled dostatek – nebo dokonce nadbytek. Fenomén skrytého hladu se zdaleka netýká jen rozvojových zemí. Vyskytuje se i v „bohatých“ zemích včetně Evropy, zvláště pak u nízkopříjmových skupin obyvatelstva.

Viz také podvýživa.

Související příspěvky: