genotoxicita

Genotoxicita doslova znamená „jedovatost pro geny“. Někdy je definována jako „vlastnost chemických látek, která poškozuje genetickou informaci v buňkách a způsobuje mutace, které mohou vést ke vzniku zhoubného nádoru“.

Odvozené přídavné jméno je genotoxický.

Viz také toxicita.