toxicita

Toxicita neboli jedovatost má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. samotný popis faktu, že něco (konkrétní látka, určitý typ záření apod.) je pro živý organismus jedovaté nebo škodlivé (např. většina muchomůrek je toxických neboli jedovatých),
  2. míra, do jaké je něco (konkrétní látka, určitý typ záření apod.) pro živý organismus jedovaté nebo škodlivé (např. muchomůrka zelená má vyšší toxicitu než muchomůrka červená).

Odvozené přídavné jméno je toxický.

Viz také cytotoxicita a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz toxicita, toxický apod.