kvadruplegie

Kvadruplegie je úplné ochrnutí všech čtyř končetin (rukou i nohou). Příčinou ochrnutí bývá poranění míchy v oblasti krku (tzv. krční segment míchy).

Odvozené přídavné jméno je kvadruplegický, člověk s paraplegií je označován jako kvadruplegik.

Viz také plegie.