získané poškození mozku

Získané poškození mozku neboli ABI (zkratka pochází z anglického názvu acquired brain injury) je jakýkoli typ poškození mozku, ke kterému došlo po narození. Mezi příčiny ABI patří různá onemocnění, údery do hlavy, nedostatek kyslíku, případně konzumace alkoholu a/nebo drog. Vyrovnat se s následky získaného poškození mozku bývá obtížné nejen pro samotného pacienta, ale i pro jeho rodinné příslušníky.

Viz také získaný, mozek.