inhibitory acetylcholinesterázy

Inhibitory acetylcholinesterázy, inhibitory cholinesterázy neboli AChEI (zkratka pochází z anglického názvu acetylcholinesterase inhibitors) jsou léky, které se používají při léčbě některých typů demence (tzv. antidementiva). Tyto léky blokují acetylcholinesterázu – enzym, který rychle rozkládá acetylcholin (jeden z neurotransmiterů). Snížená hladina acetylcholinu bývá pozorována například u demence s Lewyho tělísky a je spojena se zhoršením kognitivních funkcí v časné fázi onemocnění. Bylo zjištěno, že AChEI pomáhají snižovat závažnost časných stadií demence tím, že blokují odbourávání acetylcholinu. Nelze od nich však očekávat ani vyléčení demence, ani oddálení progrese onemocnění. Příklady inhibitorů acetylcholinesteráz jsou donepezil, galantamin a rivastigmin.

Viz také inhibitor, acetylcholin.

Související příspěvky: