farmacie

Farmacie neboli lékárnictví je vědecky i prakticky zaměřený obor, který se zabývá výzkumem, výrobou, přípravou, výdejem, kontrolou a monitorováním léků. Cílem farmacie je zajistit bezpečné, účinné a finančně dostupné užívání léků. Odborná farmaceutická praxe je čím dál více klinicky orientovaná (tzn. lékárníci více radí pacientům, méně se zabývají přípravou samotných léků), protože většinu léků v dnešní době vyrábí farmaceutický průmysl.

Odvozené přídavné jméno je farmaceutický, odborník specializující se na farmacii se nazývá farmaceut, resp. lékárník.

Viz také farmakologie.